“สวนทวีชล” หรือชื่อเต็มๆ คือ “โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท สวนทวีชล” อยู่ทางไปดอยสะเก็ด เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้หลายอย่าง มีต้นไม้แปลกให้ชมทั่วสวน และยังมีสวนสัตว์ให้ชมสัตว์ต่างๆ